DĚLÁME TO JINAK - SPRÁVNĚ

Vytvořte svou budoucnost s námi

Zaměřujeme se na nábor zaměstnanců v zahraničí

Navrhujeme nabídky tak, aby přilákaly co nejvíce uchazečů

Poradenská činnost v rámci vízového styku + administrativní zajištění.

Vyvinuli jsme speciální aplikaci na práci s uchazeči z cizích zemí, která přesně zobrazuje jednotlivé kroky ve vízovém procesu.

Vážení obchodní partneři, vážení klienti,
v poslední době jsme se několikrát setkali s tím, že dosud neznámé osoby podnikají v zahraničí pod jménem naší společnosti MP Job consult a poškozují tak její dobré jméno. Od jakýchkoli zahraničních aktivit se  distancujeme a v současnosti již připravujeme právní kroky proti tomutu jednání. Pokud byste se s takovýmto jednáním setkali, obraťte se, prosím, na nás prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách. Tato situace nás velice mrzí a omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti, které může způsobit. Děkujeme za pochopení. 

Dear business partners, dear clients,
Recently, we have been noticed that unknown persons do business abroad under the name of our company MP Job consult and thus damage its good name. We dissociate ourselves from any business activities abroad and are currently taking legal action against it. In case you meet any suspicious activities, please contact us through the contacts listed on our websites. We are very sorry about this situation and apologize for any inconvenience it may cause. Thank you for your understanding.

 

Jsme tvůrci aplikace, která je zcela návodná pro konzultanty, kteří se zabývají náborem v zahraničí a následným vízovým procesem. Provede Vás celým procesem od registrace uchazeče až po nástup do zaměstnání. Uchazeči se mohou sami zaregistrovat a pak už Vám aplikace přesně poví co je potřeba- krok po kroku k úspěšnému nástupu.

Kalendář, který je součástí, ukazuje všechny naplánované události, přílety, návštěvy atd.

REGISTRACE PRO UCHAZEČE O PRÁCI, kteří již jsou v ČR:

REGISTER here, if you are already in Czech Republic: 

system.system-navigator.eu

Chcete znát více podrobností?

Naše služby v oblasti náboru cizinců v cizině - NEPÁL, INDIE a FILIPÍNY:

Kompletní servis – konzultace při vyhledání, administrativní část a následné administrativní kroky. Zajišťujeme kompletní servis "pomoc s dodáním zaměstnanců" pro zaměstnavatele, včetně pomoci s vyhledáním ubytování,vyřízení zaměstnanecké karty, jednání na cizinecké policii a veškerá administrativa s tím spojená.

Ideální na pozice operátor do výroby apod, mají zkušenosti i s šitím, atd. Většina uchazečů je se středoškolských vzděláním. Všichni se bez problémů dohovoří anglicky. Zaměstnanec z Nepálu se rychle učí a adaptuje v pracovním procesu...

Naše služby v oblasti náboru cizinců, kteří již jsou v ČR a chtějí změnit zaměstnavatele - UKRAJINA, NEPÁL, INDIE, FILIPÍNY

Kompletní servis – konzultace při vyhledání, administrativní část a následné administrativní a procesní kroky při změně zaměstnavatele pro uchazeče, kteří již mají praxi delší než 6 měsíců v ČR. 

REGISTER here, if you are already in Czech Republic:

 
 

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete zaměstnance nebo změnit práci? Kontaktujete Davida: +420 602 357 217, david.horak@mpjob.cz

REGISTER here, if you are already in Czech Republic:

KDE NÁS NAJDETE?:

Náchodská 614 / 136,

193 00 Praha 20 Horní Počernice

MP Job consult s.r.o.

info@mpjob.cz   |  Náchodská 614 / 136, 193 00 Praha 20 Horní Počernice